logo
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD. ISO :9001-2015
Hotline

42.000 phụ nữ Việt Nam đang bị ung thư vúCứ 100.000 phụ nữ hiện nay có 26,4 người bị ung thư vú, trong khi 5 năm trước tỷ lệ này là 24,4. 

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người