logo
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD. ISO :9001-2015
Hotline

Nghệ đen hay nghệ vàng tốt hơn?Nghệ đen và nghệ vàng có công dụng khác nhau nên không thể thay thế cho nhau.

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người