logo
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD. ISO :9001-2015
Hotline

Thư gửi người thầy đã khuất của một bác sĩ ngành tâm thần“Với tôi, hình ảnh thầy Lê Hải Chi, bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, còn mãi”, tiến sĩ Cao Tiến Đức viết về người thầy đã mất.

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người