logo
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD. ISO :9001-2015
Hotline

Thư gửi thầy của bác sĩ 36 năm gắn bó với bệnh nhân tâm thần“Với tôi, hình ảnh thầy Lê Hải Chi, bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, còn mãi”, tiến sĩ Cao Tiến Đức viết cho người thầy đã mất.

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người